Spory

Sądowe

Czy wiesz, że…

Strona przegrywająca sprawę musi zwrócić drugiej stronie koszty, które ta poniosła na prowadzenie postępowania.
Koszty te ustala sąd na podstawie rachunków oraz właściwych przepisów.

Nasze specjalizacje / Spory sądowe

Spory sądowe

Prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji: rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi.

Składamy w imieniu klientów środki odwoławcze: apelację, zażalenie, skargę na czynności referendarza sądowego.

Składamy także środki nadzwyczajne: skargę kasacyjną, wniosek o wznowienie postępowania oraz wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Prowadzimy negocjacje ugodowe z przeciwnikami. Uczestniczymy w mediacjach. Doradzamy ugodę tylko wtedy, gdy jest to w interesie klienta.

Przeprowadzamy klienta przez całe postępowanie – od wniesienia pozwu aż do egzekucji należności.

Otwarcie mówimy, jak oceniamy szanse na wygraną.

Adwokat sądowy, spory sądowe

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: +48 606 975 326

Odpowiemy na pytania, uważnie wysłuchamy Twojej historii.
Umówimy spotkanie.

Marcin Bogdanowicz

adwokat

Agnieszka Terlecka-Ludwiniak

adwokat

Zgłoś sprawę:

11 + 6 =